Κάντε μια δωρεά

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Generosity by Indiegogo

Για να κάνετε δωρεά μέσω της πλατφόρμας Generosity by Indiegogo θα πρέπει να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Στέλνοντας μια επιταγή στο
PAA (Pancretan Association of America) Foundation INC.
4844 Quebec St. NW
Washington, D.C. 20016 
USA
Για την Ελλάδα: Κάνε μια κατάθεση στον λογαριασμό

Τράπεζα Χανίων
PanCretan Association of America
GR79 0690 0010 0000 0014 4605 001

 

(Για τραπεζική κατάθεση, παρακαλώ στείλτε ένα email στο info@respectlife.gr για να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε την δωρεά σας)